21 Mart Cumartesi, 2015

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu kapsamında, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde web tabanlı teknolojiler üzerine AR-GE faaliyetlerini yürütmekte olan İnoTürk firmasının marka tescil başvurusu sonuçlandı.

İnoTürk markasının İnoTürk firması dışında, farklı kişi ya da kuruluşlarca kullanımının önüne geçilebilmesi için ihtiyaç duyulan hukuksal korumanın sağlanması gerekliliği ile, Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan Marka Tesciline ilişkin başvuru neticesinde Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 20/03/2015 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle tescil edilmiştir. 

TPE Tarafından Yapılan Marka (NICE) Sınıflandırma Sistemine Göre İnoTürk Markası Aşağıdaki Alanlar İçin Tescil Edilmiştir:

Bilgisayar hizmetleri; bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları alanında danışmanlık ve kiralanması hizmetleri.


Markaların Korunmasına İlişkin Esaslar

Markaların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları belirleyerek, hukuka uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamak amacıyla 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin 5.maddesinde marka aşağıdaki şekli ile tanımlanmıştır;

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir.

Marka hakkı, markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir. Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.

<< Geri

Bize Ulaşın
Çanakkale
0 (850) 303 0 180
iletisim@inoturk.com